ย 

Trots op deze spot voor DSM / Proud of this spot for DSM. Love it โค๏ธ


๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Een leuke video die ik insprak voor DSM. In global English.


Zoals altijd gaf ik ook hier de klant verschillende versies van het script. En ze kozen mijn favoriet, al was deze stijl niet aangegeven in de briefing (de video of muziek zat niet bij de briefing, dus ik moest afgaan op het script en de instructies).


Deze spot klinkt een beetje als een documentaire, niet?


Geboekt via voicebooking.com. Dankjewel Nadiem voor deze opdracht!๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ As always, I gave the client a couple of different reads to choose from and they picked my favorite. Doesn't it sound a bit like a documentary? That was what I was going for.


Booked through Voicebooking.com. Thank you Voicebooking-team (and Nadiem in particular)!


#voicetalent #voiceover #GlobalEnglish #homestudio #VlaamseStem #MeertaligeStem

ย